8.00 - 17.00

วันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์

Delight Estate Agency Ltd., Part.

445/147 หมู่ 5 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

080-779-4697 , 065-502-1167

info@delightestate.com

เปรียบเทียบรายชื่อ

“ก่อสร้างคอนโด” กฎหมายที่ต้องรู้ก่อนซื้อคอนโด

 

70
ในยุคที่รถไฟฟ้ากำลังขยายตัวมีการดำเนินการก่อสร้างตามแผนงาน ทางฝั่งผู้พัฒนาคอนโดก็มีการขยายตัวเช่นกัน ในปัจจุบันเราจึงเห็นคอนโดมิเนียมใหม่ๆ ตามแนวรถไฟฟ้าค่อนข้างเยอะ ทั้งที่สร้างเสร็จแล้วและกำลังล้อมรั้วเตรียมดำเนินการก่อสร้างอยู่  บางโครงการเพิ่งขึ้นเครนแต่ก็ต้องล้มเลิกไปซะก่อนก็ยังมีให้เห็น เพราะทั้งนี้การก่อสร้างคอนโดยังมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาควบคุมการก่อสร้าง ทั้งเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ EIA Approved มาเกี่ยวข้อง ซึ่งหากโครงสร้างคอนโดหรือการดำเนินการก่อสร้างเกิดปัญหาขึ้นกลางคันหรือมีการตรวจสอบแล้วไม่ตรงตามที่กฎหมายระบุ ก็อาจส่งผลให้การก่อสร้างหยุดชะงักและมีผลกระทบต่อผู้ที่ซื้อหรือจองโครงการนั้นๆ ไว้ ดังนั้นเรื่องของมาตรฐานการก่อสร้างคอนโดให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายครอบคลุมจึงเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อควรรู้ เพื่อใช้ในการตรวจเช็กข้อมูลต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและความไม่ปลอดภัยหลังการซื้อและอยู่อาศัย

ซื้อคอนโดใหม่ยังสร้างไม่เสร็จต้องดูอะไรบ้าง?

CCCon_0

กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือพระราชบัญญัติอาคารชุด มีหลายข้อกฎหมายที่ครอบคลุมการก่อสร้างคอนโด ซึ่งมีทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของโครงการหรือผู้ที่ดำเนินการก่อสร้าง และสิ่งที่ผู้ที่คิดจะซื้อคอนโดใหม่ควรต้องดูด้วย ซึ่งจะประกอบไปด้วยสิ่งที่ต้องดูหลักๆ คือ

  • ใบอนุญาตก่อสร้างคอนโด ซึ่งการขออนุญาตก่อสร้างคอนโดนั้น โครงการจะต้องได้รับการอนุมัติรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนจึงจะยื่นขอใบอนุญาตได้ วิธีสังเกตง่ายๆ คือ ป้ายด้านหน้าโครงการที่บอกรายละเอียดการดำเนินการก่อสร้างพร้อมหมายเลขใบอนุญาต
  • การจดทะเบียนเป็นอาคารชุด กรรมสิทธิ์ในห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การตั้งนิติบุคคลอาคารชุด และสิ่งนี้จะทำให้คอนโดมีความแตกต่างจากอพาร์ทเมนท์และสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ในแต่ละห้องได้
  • กฎหมายควบคุมอาคารด้านความปลอดภัย อาทิ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ ระยะร่นของอาคาร การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ เป็นต้น
  • ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง ในการกำหนดระยะร่นของอาคาร ซึ่งโครงการคอนโดที่มีความสูงเกิน 23 เมตรขึ้นไป หรือ อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทั้งหมด 10,000 ตร.ม. จะต้องมีระยะห่างจากที่ดินผู้อื่นมากกว่า 6 เมตรขึ้นไป
  • ระยะร่นคอนโด Low Rise ที่มีความสูงไม่เกิน 8 ชั้น อาคารด้านที่ชิดกับที่ดินอื่น จะต้องทำช่องเปิด ประตูหน้าต่าง ช่องระบายอากาศ หรือ ที่ริมระเบียงชั้น 2 ลงมา หรือ สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินอื่นไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสำหรับชั้นที่ 3 ขึ้นไปหรือสูงเกินกว่า 9 เมตรแต่ไม่ถึง 23 เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร
  • การกำหนดที่ว่างภายนอกอาคาร คอนโดที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ หรือ สูงเกิน 23 เมตรขึ้นไป หรือ คอนโดที่มีพื้นที่อาคาร รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคาร ส่วนคอนโด Low Rise ความสูงไม่เกิน 8 ชั้น ต้องมีที่วางภายนอกอาคารไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
  • การกำหนดแนวร่นอาคารวัดจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อาคารที่ติดกับถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร สำหรับอาคารที่มีความสูงเกิน 2 ชั้น
  • ความกว้างของที่ดินด้านหน้าอาคารและขนาดถนน ที่ดินด้านหน้าโครงการเฉพาะที่เป็นคอนโดมิเนียมที่เป็น High Rise จะต้องมีขนาดความกว้างของที่ดินหน้าอาคารและมีขนาดของถนนดังนี้

-อาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นไม่เกิน 30,000 ตารางเมตร จะต้องมีด้านหนึ่งด้าน ใดของของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร

-อาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นมากกว่า 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีด้าน หนึ่งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร

-ที่ดินด้านที่ติดถนนสาธารณะของที่ดินทั้งสองกรณี จะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งของอาคาร และที่ดินนั้นจะต้องว่าไว้เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกของรถดับเพลิงได้สะดวกด้วย

กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารชุดที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงข้อกฎหมายบางข้อในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเท่านั้น ยังมีข้อกฎหมายอื่นๆ อีกมากมาย แต่ในส่วนนี้ที่ยกมาเป็นหัวข้อที่คนที่ต้องการจะซื้อคอนโดสามารถตรวจสอบด้วยตนเองหรือประเมินทางสายตาได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูก่อนซื้อคอนโด ที่สำคัญไม่เพียงแต่รักษาสิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อคอนโดเท่านั้น แต่ยังสามารถประเมินความปลอดภัยได้ระดับหนึ่งเมื่ออยู่อาศัยจริงด้วย

ค้นหาที่อยู่อาศัยทำเลที่ใช่ในราคาที่ชอบได้ที่นี่

1 123465661847_l

บ้านเดี่ยว

ทาวน์เฮ้าส์
3 44298531_l425

คอนโดมิเนียม

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การซื้อบ้าน , คู่มือซื้อขาย สามารถเป็นตัวช่วยตอบได้ทุกคำถาม พร้อมบอกรายละเอียด การคำนวณสินเชื่อบ้าน ให้คุณตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

อัพเดทข่าวอสังหาริมทรัพย์ สดใหม่ทุกวัน พร้อมส่งตรงถึงอีเมล์ของคุณฟรี สมัครได้ที่นี่ หรือหากคุณกำลังมองหาบ้านคอนโด ก็สามารถเลือกชม โครงการใหม่ พร้อม รีวิวโครงการคอนโดใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคาได้เช่นกัน

ข้อมูล https://www.ddproperty.com

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

13 เคล็ดลับช่วยให้ห้องครัวสะอาด ถูกหลักอนามัย

อันที่จริงแล้วห้องครัวที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำทุกวันนั้น ควรได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และถ้าจะให้ดีถูกหลักอนามัยที่สุดก็คือ ต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้ห้องนั้นๆ

อ่านต่อไป

การรีโนเวทอลูมิเนียมคอมโพสิต

สำหรับผู้ประกอบการทุกท่าน ที่มีการใช้อลูมิเนียมคอมโพสิต(หรือแผ่นแซนด์วิช) ตกแต่งสถานประกอบการนั้น ย่อมจะต้องประสบกับปัญหาตัวแผ่นสีซีดจาง หรือชำรุดได้เป็นธรรมดา ตามเวลาและสภาพการใช้งาน

อ่านต่อไป

5 ข้อควรรู้ก่อนคิดจะเลี้ยงสัตว์ในคอนโดฯ

สำหรับคนรักสัตว์ที่ต้องการเลี้ยงเจ้าตัวน้อยแสนรักในที่พักอาศัย แต่ดันเลือกที่อยู่ประเภทคอนโดมิเนียมที่ต้องอยู่ร่วมกับห้องชุดมากมายหลายห้องอย่างใกล้ชิดยิ่งกว่าบ้าน

อ่านต่อไป

แสดงความคิดเห็น

error: Content is protected !!