8.00 - 17.00

วันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์

Delight Estate Agency Ltd., Part.

445/147 หมู่ 5 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

080-779-4697 , 065-502-1167

info@delightestate.com

ช่วงราคา: จาก ไปยัง

เปรียบเทียบรายชื่อ

Team module 4 cols

Kathryn Wallace

Kathryn Wallace

Chair Manager

Kathryn Wallace

Chair Manager

Intelligent, ambitious, energetic and proactive perfectionist. Working with Kathryn Wallace is a signature of success.

Jerry Edwards

Jerry Edwards

Sales Manager

Jerry Edwards

Sales Manager

Thanks to interpersonal skills, Jerry Edwards has great relations with both company clients and potential customers.

Virginia Holland

Virginia Holland

Real Estate Agent

Virginia Holland

Real Estate Agent

Passionate, great and creative co-worker. Detail oriented, intelligent, deadline oriented and broad-minded employee; has vast knowledge and is thorough.

Donald Douglas

Donald Douglas

Marketing Strategist

Donald Douglas

Marketing Strategist

Creative strategist with great interpersonal skills. Customer focused and honest team player

Team module 3 cols

Kathryn Wallace

Kathryn Wallace

Chair Manager

Kathryn Wallace

Chair Manager

Intelligent, ambitious, energetic and proactive perfectionist. Working with Kathryn Wallace is a signature of success.

Jerry Edwards

Jerry Edwards

Sales Manager

Jerry Edwards

Sales Manager

Thanks to interpersonal skills, Jerry Edwards has great relations with both company clients and potential customers.

Virginia Holland

Virginia Holland

Real Estate Agent

Virginia Holland

Real Estate Agent

Passionate, great and creative co-worker. Detail oriented, intelligent, deadline oriented and broad-minded employee; has vast knowledge and is thorough.

error: Content is protected !!